Kehitä tunneälyäsi enneagrammin avulla

Tunneäly on tutkitusti yksi tärkeimmistä menestyksen ennustajista. Siinä on kyse kyvystä ymmärtää, hyväksyä ja johtaa itseämme sekä toimia yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa. Tunneälyn kehittämiseksi käytämme erityisesti Enneagrammi-persoonallistuusmallia, joka on vaikuttava ja dynaaminen työkalu ja viitekehys. Se auttaa ymmärtämään paremmin itseämme, motivaatiotekijöitämme ja selvitymisstrategiaamme, eli miksi toimimme kuten toimimme. Enneagrammin kautta opimme myös meitä tunnistamaan automaattisia ajattelu-, tunne- ja käyttäytymismallejamme sekä perususkomuksiamme, jotka usein ohjaavat meitä tiedostamattomalla tavalla. Enneagrammi auttaa meitä myös tunnistamaan luontaiset vahvuutemme ja kasvunsuuntamme, sekä lisää ketteryyttämme ja resilienssiämme vastata muuttuviin ja moniselitteisiin tilanteisiin.

Enneagrammi auttaa myös ymmärtämään ja arvostamaan erilaisia persoonallisuustyyppejä ja mikä heitä motivoi. Se myös opettaa meitä näkemään toiminnan taustalla olevan hyvän tarkoituksen, ja katsomaan maailmaa erilaisten linssien läpi. Lisäksi enneagrammi tukee loistavasti huipputiimiksi kehittymistä valjastamalla persoonalisuuserot positiivisella tavalla, ilman että eroavaisuudet nähdään ongelmallisina. Enneagrammi tarjoaa valtavan tietopankin eri käytännön näkökulmista, esim. vuorovaikutus, palautteenanto, reagoiminen konflikteihin, johtaminen, tiimissä toiminen jne.

Enneagrammia voidaan hyödyntää joko erillisessä valmennuksessa tai sitten yhdistää sen osaksi muita kehittämisprosesesseja. Enneagrammia käytettäessä yhdistyy hauskuus ja syvälliset oivallukset itsestä ja ihmisten erilaisuudesta.

Tutkimustuloksia 72 yrityksessä, jotka olivat intensiivisesti käyttäneet enneagrammia:

  • Avainjohtajien ja muun henkilöstön sitoutuminen yritykseen kasvoi merkittävästi
  • Kommunikaatio ja yhteistyö yksilöiden välillä, tiimeissä ja yksiköiden välillä parani huomattavasti
  • Tiimit, yksiköt ja yritykset menestyivät huomattavasti paremmin monissa yrityskyselyissä, esim. asiakastyytyväisyydessä.
  • Taloudellinen tulos parani, myynti kaksinkertaistui
  • Esimiesten 360-asteen johtamiskäyttäytymispalautteet olivat parempia ja yleneminen nopeutui.

Valmentajallamme Sari Vuohtoniemellä on yli 10 vuoden kokemus enneagrammin käyttämisestä oleellisena osana työtään niin osana valmennusohjelmia, johto- ja muiden tiimien kehittämisessä kuin henkilökohtaisissa coaching-prosesseissa. Hän on seniorijäsen kansainvälisesssä Enneagram in Business-verkostossa ja Integrative Enneagram Solutionsin valmentajien kouluttajana.

Lisää tietoa enneagrammista löytyy esim. sivuilta www.theenneagraminbusiness.com

”Enneagrammista on tullut meille sisäinen kieli, jota käytämme kehittäessämme sisäistä yhteistyötämme ja taklatessamme haasteisiin monella organisaation tasolla. Lisäksi olemme hyötyneet siitä yksilöinä ja johtajina kehittymisessä monella organisaation tasolla ja myös johtoryhmänä”. Ylin johto, kansainvälinen yritys.