Itse- ja yhteisöohjautuvissa organisaatioissa toimiva johtaja: Tule mukaan haastateltavaksi väitöstutkimukseen!

Olen Sari Vuohtoniemi ja teen Jyväskylän yliopistossa psykologian alan väitöskirjaa liittyen johtajana kasvuun itse- ja yhteisöohjautuvuutta vahvistavissa organisaatioissa. Jos toimit johtamistehtävässä itse/yhteisöohjautuvuuteen pyrkivässä organisaatiossa, olet muuttanut aikaisempaa tapaasi johtaa ja olisit valmis reflektoimaan omaa kasvuasi johtajana, olisin hyvin kiitollinen, jos voisit tulla haastateltavaksi tutkimukseen.

Julkaistu:
31.3.2022

Enintään 1,5 tuntia kestävässä haastattelussa keskitytään tarkastelemaan, miten koet oman johtajuutesi ja siinä kasvun itse-/yhteisöohjautuvassa organisaatiossa. Osallistumalla haastatteluun, tuet tämän alueen akateemista tutkimusta ja lisäksi oman johtajuuden ja kehittymisen reflektoinnista voi olla myös hyötyä omassa ja organisaatiosi kehittymisessä. Haastattelu toteutetaan joko kasvotusten pääkaupunkiseudulla haastateltavan tiloissa tai virtuaalisesti.

Tutkimusaineistoa hyödynnetään tieteellisiin julkaisuihin, väitöskirjaan sekä kongressi- ja seminaariesityksiin. Tutkimustulokset kuvataan korostaen tutkittavaa ilmiötä, ei henkilöitä. Tutkimukseen osallistujien henkilöllisyys suojataan siten, ettei osallistujia voida tunnistaa julkaisuista.

Jos olet kiinnostunut osallistumaan tutkimukseen tai tiedät henkilön, joka voisi olla tähän sopiva, laita viestiä minulle ja saat lisätietoa tutkimuksesta.

Kiitos paljon!

Yhteistyöterveisin, Sari

Lisätietoja:

Väitöskirjatutkija Sari Vuohtoniemi, sari.vuohtoniemi@truepotential.fi, +358041 4666073

Tutkimuksen ohjaaja Virpi-Liisa Kykyri, Apulaisprofessori, PsT, Kliinisen psykologian, erityisesti vuorovaikutuksen tutkimuksen dosentti, Psykologian laitos, Jyväskylän yliopisto, virpi-liisa.kykyri@jyu.fi, +358408053745