Asiakaskokemuksia

”Henkilökohtainen coaching-prosessi Sarin kanssa oli ehdottomasti paras johtamisen kehittämisen ohjelma, johon olen pitkän kaksikymmenvuotisen kansainvälisen johtajaurani aikana koskaan osallistunut. Sari auttoi minua löytämään täysin uusia puolia itsestäni ja kehittämään ajattelu- ja käyttäytymis-mallejani. Piste iin päälle oli vielä kansainvälisen johtoryhmäni Sarin tuella käymä enneagrammivalmennus”. Merja Kannisto, Nordea.

"Sari on huippucoach ja todellinen ammattilainen johtamisen ja ihmisten kehittämisen alalla. On aina suuri ilo tehdä Sarin kanssa töitä. Hänen positiivinen energiansa ja tapansa fokusoida oleellisimpiin asioihin saa muutoksen aikaan. Hän on myös mestari auttamaan ihmisiä löytämään potentiaalinsa hyödyntäen mm. coachingia ja enneagrammia. Voin lämpimästi suositella Saria ammatticoachina ja johtamisen konsulttina.” Eija Nilsson-Ollandt, johtaja, Nordea.

"On ollut antoisaa tehdä töitä Sarin kanssa monessa eri kehittämishankkeessa Nordeassa. Olen nähnyt, miten hän hyödyntää todella laajaa työkalupakkiaan ihmisten todellisen potentiaalin vapauttamisessa. Se into, joka Sarilla on auttaa muita ymmärtämään ihmismieltä ja käyttäytymistä on voimaannuttavaa ja inspiroivaa. Sarin kanssa on todella helppo tehdä töitä, hän on joustava, luotettava, ja lisäksi hän on aina positiivinen ja tukee muita. Jos haluat löytää ja vapauttaa oman tai tiimisi/organisaatiosi todellisen potentiaalin, suosittelen olemaan yhteydessä Sariin." Carola Hjelt, Senior Development Consultant, Nordea.

"Hyvä kokonaisuus ja kolmella kerralla päästiin mielestäni yhden ison aiheen kanssa pitkälle. Hienoa, kun oli mahdollisuus pysähtyä keskustelemaan luottamuksellisesti ja perusteellisesti. Sari on erinomainen valmentaja!" Johtaja.

"Rautaisen ammattitaidon ohella Sarilla on kyky kohdata erilaisia ihmisiä ja napata paikoitellen poukkoilevastakin valmennettavan puheesta johtamisen kehittämisen kannalta olennaisen asian. Hain valmentajaa, joka ei päästä minua helpolla, ja sellaisen sain." Johtaja, julkinen sektori

"Sari Vuohtoniemi on kokemani johdon coaching-prosessin jälkeen todistetusti täyden kympin ammattilainen." Johtaja, julkinen sektori.

"Coaching- prosessi Sarin kanssa auttoi minua löytämään piilossa olevat vahvuuteni, mutta myös työstämään kehittymisalueitani. Coaching auttoi minua löytämään ja uskomaan todelliseen itseeni ja antoi minulle voimaa ja rohkeutta tehdä monia muutoksia samanaikaisesti, millä oli todella suuri positiivinen vaikutus koko elämääni”. Soile Siikavirta, opettaja.

”Kokemukseni mukaan Sarin ratkaisukeskeisyys, vahva läsnäolo ja erinomaiset coaching- taidot tekevät hänestä erittäin ammattitaitoisen kumppanin mihin tahansa muutosprosessin hallintaan." Jussi Alakönni, johtaja, Nordea.

"Valmentaja huomioi hyvin koko coaching-prosessin ajan niitä toivomuksia asioiden käsittelyn ja lähestymisen suhteen, joita esitin prosessin alussa. Valmennus-tapaamisten aiheet/käsiteltävät asiat hahmottuivat myös helposti prosessin tavoitteita tukien, vaikkei aiheita ollut etukäteen sovittu. Tämä kuvastaa mielestäni erittäin hyvää ammattitaitoa valmentajalta ja korkeaa toiminnan laatua." Johtaja, julkinen organisaatio.

”Sari on erittäin kokenut ja monipuolinen valmentaja ja sparraaja. Suosittelen häntä lämpimästi!” Johtaja, kv-yritys

"Sari Vuohtoniemi toimi erittäin pätevästi ja laadukkaasti toimiessaan coachinani Valtionjohdon kehittämiseen keskittyvän uudistujakurssiin liittyen kolmen tapaamisen ajan. Sain prosessista paljon irti. Voin lämpimästi suositella häntä muillekin missä tahansa johtotehtävissä
toimiville."  Marjukka Turunen,
Muutosjohtaja, Kela

”Johtajana koen saaneeni henkilökohtaisesta coaching-prosessista Sari Vuohtoniemen kanssa paljon apua oman tehtävän kirkastamisessa, itsereflektoimisen kehittymisessä, oman ulosannin kehittämisessä ja yleensäkin paremmaksi ihmiseksi kehittymisessä. Työskentely on ollut miellyttävää ja kohdentunut juuri oikeisiin etukäteen yhdessä sovittuihin asioihin. Hyvä asia on ollut myös ennen prosessiin lähtöä sovittujen mittarienseuraaminen, niistä saavutettuja tuloksia on voinut seurata ihan numeerisestikin, ei vain mututuntumalla. Valmennusten hyötyjen uskon näkyvän liiketoiminnan tuloksissa tulevaisuudessa.” Ylin johto, kansainvälinen yritys

”Yhteistyö Sarin kanssa oli joustavaa ja miellyttävää, ja koin hänen todella paneutuvan haasteisiini. Kolmen kerran coachingista Sarin kanssa oli välittömiä ja pitkäaikaisia hyötyjä. Tärkein anti olivat omat oivallukset, jotka saatiin hyvinkin vaivattomasti esiin taitavan coachin ohjauksessa. Coaching loi omalle johtamiselleni jämäkän suunnan ja työkaluja arkijohtamisen tilanteisiin.” Johtaja kansainvälinen yritys.

Sarin kanssa työskentely on tarjonnut minulle arvokkaita oivalluksia omista ajattelu- ja toimintatavoistani ja auttanut minua tunnistamaan vahvuuksiani ja kehittymiskohteitani johtajana. Coachaus on tarjonnut erittäin hyviä ja toimivia työkaluja erilaisiin johtamistilanteisiin. Coachauksen avulla syntyneet oivallukset ja sen tarjoamat työkalut ovat helposti hyödynnettävissä itsenäisesti itse coachaus- prosessin päätyttyä."Johtaja, julkinen organisaatio

"Coachini kanssa on helppo keskustella ja hän auttaa oivaltamaan asioita uudesta vinkkelistä. Kävimme valmentajani kanssa läpi mm. Itsetuntemustani Mind-Body Bridging tekniikalla. Tein harjoituksia myös tapaamisten ulkopuolella. Harjoituksella voi todistaa, ettei asiat välttämättä ole niin suuria ongelmia kuin kuvittelee. Sain tapaamisista paljon irti ja oivalsin, että joissakin asioissa olen oman ajatteluni vanki." Johtaja, julkinen sektori.

“Sari on paras ammatticoach ja coaching-valmentaja, jonka tiedän. Sain huomattavasti apua sen hetkisten haasteideni ylipääsemiseen ja ratkaisuun. Hänen tapansa vetää läpi coaching- prosessi on hyvin asiakaslähtöinen, avoin ja luottamuksellinen. Hänen käyttämänsä metodit saavat coachattavan prosessoimaan käsiteltäviä haasteita syvällisesti ja konaisvaltaisesti. Suosittelen!” Johtaja, Kv- yritys

”Sari on uskottava ja helposti lähestyttävä. Hänellä on laaja osaaminen, jota hän osaa hyödyntää joustavasti yllättävissäkin tilanteissa.” Esimies, kv-yritys

”Sari on todella innostava ja helposti lähestyttävä valmentaja, joka saa muutosta aikaan.”

”Sari on kokenut ja innostava valmentaja, joka hoitaa valmennukset tehokkaasti.”

”Sari on hyvin mukaansatempaava”

"Tapaamiset olivat erittäin hyödyllisiä ja toi monia oivalluksia ja oppeja itsestäni ja käyttäytymisestä. Tapaamisten jälkeen sain aina uusia oivalluksia ja työkaluja itseni johtamiseen ja käyttäytymisen sopeuttamiseen." Johtaja, yksityinen sektori.

"Kokonaisuudessaan coaching prosessi on oman kehittymisen ja itsensä ymmärtämisen kannalta todella hyvä. Prosessista oli apu lyhyen tähtäimen haasteisiin, mutta myös pidemmällä aikavälillä uskon, että sain työkaluja ja ajattelumalleja erilaisten tilanteiden ratkaisemiseksi. Sari oli erittäin ammattitaitoinen. Ilmapiiri oli luottamuksellinen ja hänen kanssaan oli helppo puhua avoimesti kaikesta." Johtaja