Asiakaskokemuksia

”Pohjoismaisen johtoryhmämme kehittämisprosessin ansiosta johtoryhmämme tarkoitus ja rooli on nyt selkeä, puhumme vähemmän funktioista ja osastoista, ja tiimi on yhtenäinen ja sitoutunut toimimaan tiiminä. Kykenemme keskustelemaan myös sensitiivisistä asioista. Opimme tuntemaan itseämme ja tiimin jäseniä paremmin ja keskinäiset suhteemme ja tiimin dynamiikka on vahvistunut. Sari Vuohtoniemi ja Elina Ämmälä coachasivat hyvin ammattimaisesti ja osaavasti tiimiämme kasvamaan.” Henrik Albrektson, General Manager, ParkerHannifin Sales Company Nordic

”Hyödyt työskentelystä Sarin kanssa ovat olleet meille selkeät. Johtoryhmämme työskentely on kehittynyt valtavasti ja erilaisuusmalli enneagrammista on tullut meille sisäinen ”kieli”, jonka avulla olemme kehittäneet tunneälyämme eli itsetuntemustamme, kykyä johtaa itseämme ja erilaisia ihmisiä. Sen avulla kehitämme yhteistyötä, taklaamme sisäisiä ongelmia ja pyrimme kehittymään tehtävissämme paremmiksi, erityisesti johtamisessa organisaation useilla tasoilla niin yksilöinä kuin johtoryhmänäkin. Tuomas Salusjärvi, Senior Vice President, Valio

"Sari Vuohtoniemi True Potential Oy:stä valmensi esihenkilöitämme teemalla coaching välineenä esihenkilötyön keskustelutilanteissa. Tämä käytännönläheinen valmennus syvensi esihenkilöiden taitoa hyödyntää coachingia osana omaan työtään. Valmentajana Sari on kuunteleva ja keskusteleva ja sai oivalluttavien kysymystensä avulla osallistujat hyvin mukaan vuorovaikutukseen pohtimaan omaa esihenkilötyötään." - Meri Winter-Saraste, Työterveyslaitos

"On ollut antoisaa tehdä töitä Sarin kanssa monessa eri kehittämishankkeessa Nordeassa. Olen nähnyt,
miten hän hyödyntää todella laajaa työkalupakkiaan ihmisten todellisen potentiaalin vapauttamisessa.
Se into, joka Sarilla on auttaa muita ymmärtämään ihmismieltä ja käyttäytymistä on voimaannuttavaa ja
inspiroivaa. Sarin kanssa on todella helppo tehdä töitä, hän on joustava, luotettava, ja lisäksi hän on
aina positiivinen ja tukee muita. Jos haluat löytää ja vapauttaa oman tai tiimisi/organisaatiosi todellisen
potentiaalin, suosittelen olemaan yhteydessä Sariin." – Carola Hjelt, Senior Development Consultant,
Nordea

"Sari on huippucoach ja todellinen ammattilainen johtamisen ja ihmisten kehittämisen alalla.
On aina suuri ilo tehdä Sarin kanssa töitä. Hänen positiivinen energiansa ja tapansa fokusoida
oleellisimpiin asioihin saa muutoksen aikaan. Hän on myös mestari auttamaan ihmisiä
löytämään potentiaalinsa hyödyntäen mm. coachingia ja enneagrammia. Voin lämpimästi
suositella Saria ammatticoachina ja johtamisen konsulttina." – Eija Nilsson-Ollandt, johtaja,
Nordea

"Kokemukseni mukaan Sarin ratkaisukeskeisyys, vahva läsnäolo ja erinomaiset coaching-
taidot tekevät hänestä erittäin ammattitaitoisen kumppanin mihin tahansa muutosprosessin
hallintaan." – Jussi Alakönni, johtaja, Nordea

Asiakaskokemuksia johdon coaching-prosesseista

"Sarilla on uskomaton kyky luoda luottamuksen ilmapiiri. Lisäksi hänen kykynsä kysyä juuri oikeat kysymykset oikeaan aikaan johtavat siihen, että itsetuntemuksesi kehittyy. Olen oppinut olemaan tietoisempi rajoittavista ajattelumalleistani ja ymmärtämään niiden taustalla olevia syitä. Tämä on auttanut minua kasvamaan läsnäolevammaksi ja tyynemmäksi johtajaksi myös haastavissa tilanteissa. Minulle Sari on ollut todella arvokas opas yhteydessä autenttiseen minään ja sisäiseen viisauteen. Suosittelen Saria coachina kaikille, jotka haluavat kehittyä johtajana, ihmisenä, ystävänä, vanhempana, ja oppia tunnistamaan omia rajoittavia uskomuksiaan." – Henna Rundgren, Digitaalisen markkinoinnin johtaja, Benemen

"Tarvitsin tukea ja ohjausta kompleksisen työtilanteen käsittelyyn ja itseni rakentavaan ja dynaamiseen johtamiseen eteenpäin haastavassa tilanteessa. Arvokkain asia Sarin coachingissa oli se, että se mahdollisti minut oivaltamaan asioita, tilanteita ja tunteita ja näkemään ne sellaisina kuin ne ovat ja tulla tietoiseksi, omista ajatuksistani, havainnoistani ja asenteistani. Niin kauan kun niistä ei ole tietoinen, on mahdotonta alkaa toimia, ratkaista ongelmia ja saada muutos aikaan. Sarin luomassa turvallisessa ja ymmärtäväisessä ympäristössä ja yhteydessä, joka syntyi meidän välillemme oli helppo ottaa uusia, dynaamisia lähestymistapoja asioihin, joissa olin ollut "jumissa" jo pitkään. Kiitos Sari! Suosittelen tätä kaikille. " – Ylin johto, yritys

"True Potential ja coach Sari Vuohtoniemi tarjosi ainutlaatuisen yhdistelmän liiketoiminnan ja ihmisen ymmärtämistä, yhdistettynä dynaamisiin työskentelytapoihin. Suosittelen Sarin coachingia erityisesti ylimmän johdon ja hallituksen tason tarpeisiin, kun kysymykset liittyvät operatiivisten ja tavanomaisten kysymysten yläpuolelle. Sarin kanssa työskentely on matka itsen syvimpiin resursseihin, kuten yrityksen nimi True Potential antaa ymmärtää." – Elli Mäkilä, Toimitusjohtaja, Storybound Oy, Hallituksen puheenjohtaja, Tanssin Talo

"Johtajana koen saaneeni henkilökohtaisesta coaching-prosessista Sari Vuohtoniemen kanssa paljon apua oman tehtäväni kirkastamisessa, itsereflektoinnin kehittymisessä ja oman ulosannin kehittymisessä. Työskentely on ollut miellyttävää ja kohdistunut juuri oikeisiin etukäteen sovittuihin asioihin. Hyvä asia on ollut myös ennen prosessiin lähtöä sovittujen mittarien seuraaminen ja se, että saavutettuja tuloksia on voinut seurata numeerisesti. Valmennusten hyötyjen uskon näkyvän liiketoiminnan tuloksissa tulevaisuudessa." – Ylin johto, kansainvälinen yritys

”Henkilökohtainen coaching-prosessi Sarin kanssa oli ehdottomasti paras johtamisen kehittämisen ohjelma, johon olen pitkän kaksikymmenvuotisen kansainvälisen johtajaurani aikana koskaan osallistunut. Sari auttoi minua löytämään täysin uusia puolia itsestäni ja kehittämään ajattelu- ja käyttäytymis-mallejani. Piste iin päälle oli vielä kansainvälisen johtoryhmäni Sarin vetämä enneagrammivalmennus”. – Merja Kannisto, Senior Vice President, Nordea.

”Toimin johtotehtävissä vahvasti uusiutuvassa kulttuurilaitoksessa. Tällaisessa tulevaisuuteen ennakoivasti päätöksiä tekevässä tilanteessa on tärkeää osata käyttää omaa intuitiota, luottaa omiin päätöksiin ja hyödyntää koko ajan ajassa meneillään olevia uusia innovaatioita ja toimintatapoja. Tällaiseen tilanteeseen omaa toimintaa reflektoiva coachaus ontärkeää ja hyödyllistä. Sari on hyvin ammattitaitoinen, asiakasta kuunteleva ja läsnäoleva coach. Sarin kanssa tuli helposti luottamuksellinen ilmapiiri ja avoin, suora tapa lähestyä kaikkia asioita. Suosittelen!” – Arja-Liisa Kaasinen Head of Collaboration and Engagement of The Museum of Finnish Architecture

"Hyvä kokonaisuus ja kolmella kerralla päästiin mielestäni yhden ison aiheen kanssa pitkälle. Hienoa, kun oli mahdollisuus pysähtyä keskustelemaan luottamuksellisesti ja perusteellisesti. Sari on erinomainen valmentaja!" – Johtaja, kansainvälinen yritys

"Coaching-prosessi oli oman kehittymisen ja itsensä ymmärtämisen kannalta todella hyvä. Prosessista oli apu lyhyen tähtäimen haasteisiin, mutta myös pidemmän tähtäimen ongelmien ratkaisemiseksi. Sari on erittäin ammattitaitoinen. Ilmapiiri oli erittäin luottamuksellinen ja hänen kanssaan oli helppo puhua avoimesti kaikesta." – Johtaja, yritys

"Sari on paras ammatticoach ja coaching-valmentaja, jonka tiedän. Sain huomattavasti apua sen hetkisten haasteideni ylipääsemiseen ja ratkaisuun. Hänen tapansa vetää coaching-prosessi on hyvin asiakaslähtöinen, avoin ja hänen käyttämänsä metodit saivat minut prosessoimaan käsiteltäviä haasteita syvällisesti ja kokonaisvaltaisesti. Suosittelen!" – Johtaja, kansainvälinen yritys

"Coaching-tapaamiset olivat erittäin hyödyllisiä ja toi monia oivalluksia ja oppeja itsestäni ja käyttäytymisestäni. Tapaamisten jälkeen sain aina uusia oivalluksia ja työkaluja itseni johtamiseen ja käyttäytymiseni sopeuttamiseen." – Johtaja, kansainvälinen yritys

"Coaching-keskustelut olivat erittäin hyödyllisiä. Opin tunnistamaan vahvuuksiani ja kehittämään niitä. Samoin opin tunnistamaan ja käsittelemään minulle vaikeita asioita. Sari osaa keskittyä asiakkaan tarpeisiin erittäin hyvin. Sarin kanssa asioiden läpikäynti oli vaativaa mutta antoisaa. Hän osasi hyvin kaivella esiin asioiden ytimen. Olen kiitollinen tästä coaching-prosessista, jonka ansiosta pääsin uudelle kehittymispolulle. Paljon on vielä itsellä tekemistä, mutta Sari auttoi minut hyvään alkuun ja antoi työkaluja matkalla onnistumiseen." – Johtaja, kansainvälinen yritys

”Sarin kanssa asioiden läpikäynti oli vaativaa mutta antoisaa. Hän osasi hyvin kaivella esiin asioiden juurisyyt. Erittäin hyödyllisiä. Opin tunnistamaan vahvuuksiani ja kehittämään niitä. Samoin opin tunnistamaan ja käsittelemään minulle vaikeita asioita.” – Johtaja, kansainvälinen yritys.

Kuuntele podcast BUSINESS COACHING - johdon coach Sari Vuohtoniemi ja viestintä- ja markkinointijohtaja Miia Eloranta. Podcastissa Camilla Tuominen haastattelee Saria ja hänen asiakastaan coaachingista ja heidän yhteisestä coaching-matkastaan.

"Sari on mahtava couchi, ja jopa etäyhteydellä saimme hetkessä aikaiseksi luottamuksellisen ja välittömän tunnelman. Hän osasi hienosti ohjata minut löytöretkelle itseeni, ja sainkin yllättäviäkin oivalluksia itsestäni. Omien vahvuuksien ja haasteiden ymmärtäminen auttaa henkilökohtaista kehitystä ja lisää itseluottamusta. Lämmin suositus!" Sirpa Soini, johtaja, THL

"Sari Vuohtoniemi on toiminut Uudistuva julkinen sektori –mahdollistava johtaminen - koulutusohjelman coachina vuosina 2018-2021 ja coachannut henkilökohtaisesti yli viittäkymmentä ministeriöiden, virastojen, kuntien ja kaupunkien johtajaa. Sari on omalla hienolla ja vahvalla ammattitaidollaan vienyt eteenpäin julkisen sektorin kulttuurimuutosta kohti valmentavaa ja mahdollistavaa johtamista vahvistamalla johtajien omaa reflektiokykyä ja näin tukenut tärkeällä tavalla koulutuskokonaisuuden tavoitteita. Erityisesti Sarin ratkaisukeskeinen ote on saanut paljon kiitosta. Esimerkkejä palautteista: "Hän oli erinomainen coach, jokaisella kerralla pääsimme ratkaisuhakuiseen moodiin ja sain todella paljon apuja häneltä johtamiseen." ja "Sari oli kerrassaan erinomainen coach, ja sain muutamia merkittäviä ahaa-elämyksiä coachingin myötä." Kiitos sinulle Sari mahtavasta panoksestasi tähän kokonaisuuteen!" – Tero Vuorinen Uudistujan ohjelmajohtaja, HAUS Kehittämiskeskus Oy

"Sari on innostava, positiivinen ja erittäin monipuoliset taidot omaava coach! Coachaus alkoi osana Sitran valtionjohdon kurssia ja käynnissä oli silloin iso muutos myös oman työn näkökulmasta. Sarin kanssa voin aina luottaa, että prosessi toimii ja tuloksia syntyy! Coachina Sari osaa ohjata ja kannustaa löytämään ne asiat, jotka ovat tärkeimpiä. Sarin avulla oivalsin tärkeitä asioita itsestäni ja sain tarpeellista tukea myllerryksen keskellä. Coachaus johti aina konkreettiseen tekemiseen, eikä ajatukset jääneet vain ajatuksiksi. Coachaus on ehdottoman tärkeää kaikille johtajille ja esimiehille, mutta myös asiantuntijoille. Suosittelen kaikille, jotka haluavat kasvaa ja kehittyä omalla uralla sekä ihmisinä! Itseään on tarpeen haastaa aina, riippumatta kuinka kauan ollut työelämässä." – Mia Nykopp, Kehitysjohtaja, Traficom

"Sari Vuohtoniemen oli coachini Valtionhallinnon ylimmän johdon Uudistuja 9 -kurssin yhteydessä. Ensimmäisen tapaamisen aikana Sarin kyky rakentaa ponnahduslauta altaan syvään päähän teki vaikutuksen. Ymmärsin tässä tarjoutuvan tilaisuuden tutustua siihen, miten omat sääntöni ja rajani vaikuttavat ajatteluuni ja toimintaani. Päätin altistua coachaamiselle ja hypätä tutustumaan esimiestyöhöni vaikuttaviin ajattelun ja kokemisen ulottuvuuksiin. Valinta kannatti. Sarin empaattinen, lempeän sitkeästi eteenpäin työntävä, luottava ja luottamusta rakentava ote on ainutlaatuinen. Hänen syvällinen perehtyneisyytensä coachaamisen metodeihin yhdistyy coachattavan tarpeiden nopeaan hahmottamiseen. Tilannetajun ja taidon yhdistelmä ohjaa coachattavan löytämään itsestään uusia voimavaroja, keventämään turhaa taakkaa ja kirkastamaan olennaisen. Olen vaikuttunut siitä, että Sarin coachaus avasi näkökulmia, jotka tukevat sekä arkista esimiestyössäni kehittymistä että muistuttavat merkityksellisen elämän päämäärästä." – Minna Karvonen, johtaja, Opetus- ja kulttuuriministeriö

"Osallistuin valtionhallinnon ylimmälle johdolle tarkoitettuun johtamis-valmennukseen, jonka parhaita anteja oli coaching Sarin kanssa! Sarin ammattitaito saada vastaukset itseltäni mieltä askarruttaneisiin kysymyksiin oli ihailtavan tehokasta ja ammattitaitoista. Suosittelen ilman muuta!" – Tapio Aaltonen, Tietohallintojohtaja, Sisäministeriö.

"Sari Vuohtoniemi toimi erittäin pätevästi ja laadukkaasti toimiessaan coachinani valtionjohdon kehittämiseen keskittyvän ohjelmassa kolmen tapaamisen ajan. Sain prosessista paljon irti. Voin lämpimästi suositella häntä muillekin missä tahansa johtotehtävässä toimiville." – Marjukka Turunen, Muutosjohtaja, Kela

"Sain tapaamisista konkreettista apua akuutteihin haasteisiin ja myös hyviä keinoja pohtia pidemmän ajan muutoksia." - Katju Holkeri, johtaja, Valtioneuvoston kanslia

"Coaching-prosessi oli todella hyödyllinen ammattitaitoni kehittymisen kannalta. Prosessi oli rakentava, miellyttävä, silmiäavaava ja osin ravistelevakin. Kolme tapaamista onnistuivat aloittamaan minussa tietoisen muutosprosessin, joka perustui parantuneeseen itsetuntemukseen. Sari on coachina luotettava, asiantunteva ja vilpitön. Hän onnistui herättämään minut pohtimaan itselleni vaikeitakin asioita ratkaisukeskeisellä tavalla." – Ylin johto, julkinen sektori

"Sarin kanssa oli helppo keskustella ja hän auttoi minua oivaltamaan asioita uudesta vinkkelistä. Kävimme valmentajani kanssa läpi mm. itsetuntemusta mind-body bridging tekniikalla. Tein harjoituksia myös tapaamisten ulkopuolella. Huomasin, ettei asiat välttämättä ole niin suuria ongelmia kuin itse kuvittelee. Sain tapaamisista paljon irti ja oivalsin, että joissakin asioissa olen oman ajatteluni vanki." – Ylin johto, julkinen sektori

"Sarin kanssa työskentely on tarjonnut minulle arvokkaita oivalluksia omista ajattelu- ja toimintatavoistani ja auttanut minua tunnistamaan vahvuuksiani ja kehittymiskohteitani johtajana. Coachaus oli todella hyödyllistä." – Ylin johto, julkinen sektori.

"Sari on erittäin kokenut coach, jonka miellyttävä mutta napakka valmennustapa sopi minulle erinomaisesti. Löysin Sarin kanssa käytännön työkaluja ja oivalluksia, joista on minulle hyötyä sekä johtamistyössäni että itseni kehittämisessä." – Ylin johto, julkinen sektori.

”Sarin kanssa työskentely on tarjonnut minulle arvokkaita oivalluksia omista ajattelu- ja toimintatavoistani sekä auttanut minua tunnistamaan vahvuuksiani ja kehittymiskohteitani johtajana. Coachaus on tarjonnut erittäin hyviä ja toimivia työkaluja jaksamiseen ja erilaisten johtamiseen liittyvien tilanteiden kohtaamiseen ja hoitamiseen. Coachauksen avulla syntyneet oivallukset ja sen tarjoamat työkalut ovat helposti hyödynnettävissä itsenäisesti itse coachaus- prosessin päätyttyä.” – Johtaja, julkinen sektori

Muita asiakaspalautteita

"Toimin johdon coachina ja johtajuuden kehittäjänä. Kasvu ja jatkuva kehittyminen coaching-ammattilaisena on minulle tärkeää. Halusin vahvistaa oman coaching-työskentelyni vaikuttavuutta. Valitsin Sarin coaching supervisoriksi, sillä tunsin hänet kollegana jo aiemmin ja arvostan hänen laaja-alaista osaamistaan, kokemustaan ja valovoimaista persoonaansa. Coaching supervision oli huikea matka itseen, omiin mielen malleihin ja uskomuksiin. Meille syntyi luottamuksellinen ja avoin yhteistyösuhde, mikä mahdollisti oivaltamisen ja oppimisen. Omien coaching-asiakastilanteiden käsitteleminen anonyymisti antoi uusia näkökulmia omaan työskentelyyni coachina. Opin paljon asiakkaan ja coachin välisestä vuorovaikutuksesta. Tiedostin omia toimintamallejani ja pääsin syvälle itseni ytimeen. Coaching-työssä on tärkeää pysähtyä ja saada reflektioaikaa itselle. Oli hienoa saada itse kokea, miltä piilevän potentiaalin vapauttaminen käytännössä tuntuu. Olen kiitollinen ja suosittelen lämpimästi Saria coaching supervisoriksi. " Johdon coach (ICF PCC)

"Sari on erittäin kokenut ja monipuolinen valmentaja ja sparraaja. Suosittelen häntä
lämpimästi!" – Johtaja, kansainvälinen yritys.

"Sari on kokenut, mukaansatempaava ja innostava valmentaja, joka hoitaa valmennukset
tehokkaasti." – HR-johtaja, kansainvälinen yritys.

"Sari on uskottava ja helposti lähestyttävä. Hänellä on laaja osaaminen, jota hän hyödyntää
joustavasti yllättävissäkin tilanteissa." – Esimies, kansainvälinen yritys.

"Sari on todella innostava ja helposti lähestyttävä valmentaja, joka saa muutosta aikaan." – Esimies, kansainvälinen yritys.

"Sari on energinen ja miellyttävä esiintyjä ja mukaansatempaavaa kuultavaa". – Esihenkilö, kansainvälinen yritys

"Sari on ammattitaitoinen ja ohjasi hyvin keskustelua, kaikki huomioon ottaen." – Esihenkilö, kansainvälinen yritys

"Ylitti odotukseni huimasti. Selvästi henkilö joka tietää mistä puhuu eli oli ilo kuunnella. Tämän lisäksi sisältö kiinnostava ja odota innolla seuraavaa kertaa." – Esihenkilö, julkinen sektori

True Potentialin asiakkaita ovat mm:

Finnpilot logoPohjolan voima -logocrowd collective -logo3PL Group -logoKruunuasunnot logoGovernia logoTyöterveyslaitos logo