Miten vapauttaa ihmisissä piilevä potentiaali?

Jatkuvasti muuttuva, vaikeasti ennustettava, epävarma ja kompleksinen  maailma haastaa johtajuutta ja organisaatioita luomaan parempia edellytyksiä sille, että yksilöissä ja tiimeissä oleva potentiaali saadaan parhaalla tavalla esille niin organisaation menestyksen kuin ihmisten hyvinvoinnin  edistämiseksi.

Coaching Science Practitioner Handbook

Kirjan tarkoituksena on edesauttaa coaching-tieteen tekemistä opastamalla ja rohkaisemalla ammatticoacheja tekemään tutkimusta omassa coaching-työssään ja organisaatioissa. Sari kirjoitti yhden kappaleen kirjaan. Lue kirjasta lisää.