True Potentialin missio on tukea ja haastaa ihmisiä ja tiimejä  vapauttamaan todellinen potentiaalinsa.

True Potential on kokenut ja luotettava kasvun ja kehittymisen kumppani. Uskomme, että jokaisessa ihmisessä, tiimissä ja organisaatiossa on paljon piilossa olevaa potentiaalia, joka voidaan saada vielä paremmin esille.

True Potentialin toimintaa ohjaavat seuraavat arvot:

  • Luotettava kumppanuus - Rakennamme asiakkaan kanssa luotettamuksellisen kumppanuussuhteen ja toimimme kasvun kumppanina halutun muutoksen aikaansaamiseksi. 
  • Syvällinen vaikuttavuus  - Olemme sitoutuneita luomaan parhaat ja juuri kullekin asiakkaalle sopivat lähestymistavat ja kehittämisprosessit. Pyrimme siihen, että kaikki, mitä teemme saa aikaan lopulta positiivisen muutoksen ihmisissä, organisaatiossa ja lopulta maailmassa.
  • Rohkeus ja intohimoinen suhtautuminen - Haemme aina rohkeasti parasta mahdollista lähestymistapaa, joka tarkoittaa usein nykytilan, ja tavanomaisten ajattelu- ja toimintamallien haastamista. Rohkaisemme asiakkaitamme rohkeasti löytämään ja tekemään töitä sen eteen, mitä he haluavat. Suhtaudumme intohimolla työhömme ja haluamme tartuttaa sen myös muihin.

True Potential perustettiin alunperin vuonna 2012 ja se toimi vuoteen 2014. Silloin Sari Vuohtoniemi palkattiin kansainvälisen johtamisen konsultointiyrityksen Suomen tytäryhtiön toimitusjohtajaksi, josta hän irtisanoutui 2018. True Potentialin palvelujen tarjoaminen käynnistettiin taas loppuvuodesta 2018.

Yritysnumero FI2494440-1.

True Potential Oy on Suomen Yrittäjien jäsenyritys.

Tietosuojaseloste