Palvelumme

Kestävä muutos lähtee siitä, että tiedostamme ja kyseenalaistamme meitä autopilotin lailla ohjaavia ajattelu-, tunne- ja toimintamallejamme sekä uskomuksiamme ja motiivejamme. Hyvä itsetuntemus, kyky johtaa itseä ja huomioida ihmisten erilaisuus ovat oleellinen perusta muiden vaikuttavalle ja tunneälykkäälle johtamiselle.  Jokainen ansaitsee päästä kasvamaan omaan todelliseen potentiaalinsa. Siksi keskitymme erityisesti itsetuntemuksen, itsensä johtamisen, erilaisuuden ymmärtämisen, tunneälyn, coachingtaitojen ja tiimien kehittymisessä tukemiseen. Tarjoamme coaching-palveluita, valmennusohjelmia sekä tarvittaessa myös konsultointia.

True Potential on kokenut ja luotettava kumppani tukemaan transformaatioissa. Yhdistämme joustavasti vaikuttavia lähestymistapoja ja teorioita sekä käytännön työkaluja harjoituksia, jotka auttavat sinut ja tiimisi vapauttamaan potentiaalianne ja menestymään vielä paremmin. Suunnittelemme kaikki kehittämishankkeemme vastaamaan asiakkaan tarpeita ja tavoitteita parhaalla mahdollisella tavalla. Lue alta ydinpalveluistamme lisää.

Johdon ja johtajuuden coaching
Vapauta johtamispotentiaalisi!

Kun haluat saada yksilöllistä tukea omaan kehittymiseesi ja omien tavoitteidesi saavuttamiseksi, tavoitteellinen coaching-prosessi auttaa sinua saavuttamaan haluamasi. Coaching on luova prosessi, joka inspiroi sinua tutustumaan itseesi syvällisellä tavalla, saamaan uusia oivalluksia ja paremmin käyttöösi oman potentiaalisi.

Lue lisää

Kehitä tunneälyä enneagrammin avulla 

Tunneäly on tutkitusti yksi tärkeimmistä menestyksen
ennustajista. Siinä on kyse kyvystä ymmärtää, hyväksyä ja johtaa itseämme ja toimia tuloksekkaasti vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa. Tunneälyä voi kehittää, ja yksi erittäin toimiva väline sen kehittämisessä on enneagrammi.

Lue lisää

Johtotiimin coaching - Vapauta tiimisi potentiaali!

Kuinka hyvin tiimisi yhteistyö sujuu? Oletteko tietoisia ja hyödynnättekö tiimiläisten luontaisia vahvuuksia? Luotatteko toisiinne? Kun erilaiset ihmiset tekevät yhdessä työtä, he muodostavat aina omanlaisensa dynamiikan vahvuuksineen ja kehittämisalueineen. Opi tunnistamaan tiiminne dynamiikka ja keinoja saada tiiminne paras potentiaali esille ja hyödynnettyä tiiminne tavoitteiden saavuttamiseksi.

Lue lisää

Stressinhallinta, itsen johtaminen ja oman potentiaalin vapauttaminen

Jatkuvasti muutoksessa oleva ja nopeatempoinen ympäristö vaatii meiltä yhä enemmän itsemme taitavaa johtamista, ketteryyttä ja resilienssiä.
Tutkimusten mukaan stressiä eivät aiheuta niinkään ympäristötekijät, vaan mitä niistä ajattelemme. Haluaisitko löytää helppokäyttöisiä ja tehokkaita työkaluja johtaa itseäsi ja keinoja selviytyä haitallisesta stressistä ja johtaa itseäsi
entistä paremmin ja ottaa koko potentiaalisi käyttöösi?

Lue lisää

Coaching taidot, valmentava johtaminen ja coaching-kulttuurin kehittäminen

Haluatko luoda ympärillesi innostusta, motivaatiota ja itseohjautuvuutta? Haluatko oppia tukemaan muiden potentiaalin vapauttamista niin että siitä on
hyötyä niin henkilölle itselleen kuin organisaatiollekin?

Lue lisää

Mentor Coaching ammatticoacheille

Mentor coaching-prosessi on tarkoitettu ammatticoacheille tai sellaisiksi haluaville tukemaan ICF akkreditointia tai sen uusimista niin ACC kuin PCC tasollakin. Tarjoamme mentorcoachingia niin yksilö- kuin ryhmätoteutuksina

Lue lisää