Johdatus Mind-Body Bridgingiin- valmennus 25.8. klo 9.00-12.00

Tule mukaan tutustumaan tutkitusti tehokkaaseen menetelmään Mind-Body Bridgingiin (MBB) ja saamaan siitä helppokäyttöinen väline omaan stressinhallintaan ja resilienssin kehittämiseen. Valmennuksen aikana tutustut menetelmään niin teorian kuin käytännön harjoitteiden ja reflektoinnin avulla.

Julkaistu:
28.4.2021

Mind-Body Bridging (MBB) on

- tutkitusti toimiva, näyttöön perustuva, tehokas ja nopeasti vaikuttava menetelmä

- lisää perustavanlaatuisia itsesäätely-taitoja, jotka vahvistavat resilienssiä ja kykyä palautua stressistä

- tietoisuutta ajatuksista, tunteista ja kehosta, ja vaatimuksista ja arvioimaan uudelleen niiden mahdollisesti haitallisia ja rajoittavaa vaikutusta ja sitä kautta vahvistaa psykologista joustavuutta

- harjoituksissa yhdistetään keho-mielikartat tietoisuusharjoituksiin

- tutkitusti toimiva mm.post-traumaattisten stressihäiriöiden, unettomuuden, masennuksen, addiktioiden,kivunhallinnan kuin ahdistuneisuuden hoitamisessa

- harjoitteita voi hyödyntää niin itse kuin apuna henkilökohtaisessa coachingissa ja ryhmävalmennuksissa sekä tiimien kehittämisessä myös virtuaalisesti.

- MBB kuuluu mielen ja kehon yhteistoimintaa tutkivan lääketieteeseen ja sen on alun perin kehittänyt psykiatrian professori Stanley Block yhdessä lukuisten asiantuntijoiden ja lääkäreiden kanssa. Sen tutkimustyö jatkuu Utah State Universityn alaisessa I-System Instituutissa

Valmennuksen jälkeen voi halutessaan jatkaa I-System Master Coach ohjelmaan, jossa opitaan käyttämään MBB:tä osana yksilöiden, ryhmien ja tiimien coachingia ja valmennus luetaan siinä hyväksi.

Valmentajina Sari Vuohtoniemi, True Potential ja Keijo Halinen, Florire.

Ilmoittautuminen sari.vuohtoniemi@truepotential.fi