HY+ Webinaari 28.4.2022: Miten säilyttää toimintakyky ja olla levollisesti läsnä stressaavassa tilanteessa?

Moni kaipaa lisää mielenrauhaa ja selkeää ajattelua omaan arkeensa. Mind-Body Bridging (MBB) on tieteelliseen näyttöön perustuva, helppokäyttöinen lähestymistapa mielen rauhoittamiseen ja resilienssiin. Se on itsesäätelyn menetelmä, joka vahvistaa kehon ja mielen yhteyttä. Tervetuloa mukaan aiheen tiimoilta HY+ Ltd (University of Helsinki Centre for Continuing Education) järjestämään webinaariin, jonka vedämme yhdessä Keijo Halinen kanssa. #mindbodybridging #coaching #coachingkoulutus #mielenjohtaminen #itsetuntemus #mielenrauha #johtajuus #johtajanakasvu #ihmisenäkasvu #tiiminäkehittyminen

Julkaistu:
22.3.2022

TOIMINTAKYVYN SÄILYTTÄMINEN JA LEVOLLINEN LÄSNÄOLO STRESSAAVASSA TILANTEESSA

Mielellämme on taipumus toimia siten, että usein kussakin hetkessä reagoimme stressitekijöihin tuottamalla vaatimuksia siitä, kuinka asioiden tilan tulisi olla. Kun vaatimuksemme eivät täyty, siitä seuraa negatiivisia ajatuksia, joita sitten yritämme korjata.

Tosiasiassa yritämme paikata sisäisiä vajeitamme, jolloin kierre jatkuu. Toimintakykymme heikkenee, keho ja mieli ovat poissa tasapainosta. Teemme hätäisiä ratkaisuja kapealla fokuksella.

Näin ei kuitenkaan tarvitse olla. Tältä noidankehältä voimme irtautua tunnistamalla kehomme tuntemukset, tiedostamalla poukkoilevat ajatuksemme ja tyhjentämällä mielemme sekä keskittymällä aisteihimme. Kun sen jälkeen tarkastelemme stressaavaa tilannetta levollisesta mielestä käsin, säilyy toimintakyky ja kyky ajatella selkeästi haastavissakin tilanteissa.

Olemme valmentaneet johtoryhmiä, työryhmiä, tiimejä, esihenkilöitä ja asiantuntijoita löytämään levollisen läsnäolon paineisissakin tilanteissa. Olemme myös todenneet, että hyvin monet esihenkilöt ja asiantuntijat vaativat itseltään todella paljon.

Toteutumatta jäävät vaatimukset tai tavoitteet synnyttävät kielteisiä ajatuksia, joita sitten pyritään korjaamaan. Pysähtyminen ja mielen rauhoittaminen arjen keskellä ovat monille osoittautuneet haastaviksi. Kun kynnys on ylitetty, elämä muuttuu.

Minkä tahansa työryhmän, esimerkiksi johtoryhmän kokouksen, mieliala väreilee koko organisaatioon ja sen toiminta levollisesta mielestä käsin tuottaa merkittävästi paremman lopputuloksen.

Omien ajatusmallien lisäksi kehon tuntemusten tunnistaminen on keskeinen avain levolliseen läsnäoloon, sillä kroppamme tietää ennen kuin tietoinen mielemme tietää. Kun mieli ja kroppa pelaavat yhteen, on helpompi auttaa esihenkilöitä ja asiantuntijoita onnistumaan omassa työssään ja elämässään.

Luovuus nousee vain levollisesta mielestä. Kun coach, esihenkilö tai työnohjaaja on läsnä hetkessä, kaikki mielen voimavarat ovat käytettävissä ja optimaalisia ratkaisuja on helpompi löytää.

Ilmoittaudu mukaan 28.4. järjestettävään maksuttomaan HY+digiaamuun, jossa esitellään Mind-Body Bridging levollisen mielen ja resilienssin työkaluna.

HY+:n uusi Mind-Body Bridging -valmennusohjelma keskittyy seuraaviin kolmeen asiaan:

  1. Mielen esteiden poistaminen tunnistamalla haitalliset ajatusmallit ja jännitystilat sekä reagoimalla viisaasti
  2. Henkisten lihasten vahvistaminen täsmäharjoituksin
  3. MBB:n parhaiden työkalujen ja ICF:n kompetenssien yhdistäminen niin yksilöiden, ryhmien kuin tiimien coachaamiseen