VTT

Sari Vuohtoniemi True Potentialista tarjosi meille ammattitaitoista osaamistaan ja auttoi meitä tukemaan esimiehiämme sekä organisaatiomuutoksen toteuttamisessa että valmentavan johtamisen tuomisessa entistä vahvempana VTT:lle. Vuoden 2020 aikana toteutimme yhteensä kahdeksan ryhmää ja noin 100 ihmisten johtajaa, esihenkilöä, kävi täysin virtuaalisen valmennuksen läpi.

"Valmennuskokonaisuus on antanut meille loistavan pohjan rakentaa valmentavaa johtamiskulttuuria sekä entistä parempaa palautekulttuuria VTT:lle, työ, mitä jatkamme myös 2021. Coaching & Feedback -valmennukseen osallistuneiden esimiesten palaute valmennuksesta oli erittäin positiivista ja valmennuksen koettiin tarjoavan hyödyllisiä työvälineitä ja lähestymistapoja arjen johtamiseen sekä henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Olemme kokeneet yhteistyön True Potentialin kanssa hedelmällisenä ja antoisana. Yhteistyömme Sarin kanssa jatkuu."

Sari Ek-Petroff HR Business Partner, Learning & Development, Talent and Culture at VTT

”Osallistuin vuonna 2021 Sari Vuohtoniemen VTT:lle virtuaalisesti pitämään Coaching & Feedback valmennusohjelmaan, jossa Sari haastoi yksioikoisen esimiestyön käytännöt tavalla, joka on samaan aikaan sekä yksinkertainen, kekseliäs ja syvällinen. Kerrassaan virkistävän vuorovaikutteista valmentamista sekä Coaching taitojen rakentamisen syvällistä ymmärtämistä ja osaamista. Inspiroivaa ja hyödyllistä yhdessä oppimista. Coaching osana johtamista on ennen kaikkea asenne. Sitä ei tiedä mihin pystyy, ennen kuin kokeilee. Coaching on minulle tapa ajatella, jossa ohjaan coachattavaa tarkentamaan työssä menestymisen kannalta oleellisia välitavoitteita ja tavoitteita. Varaudumme myös vastoinkäymisiin ja pohdimme, kuka meitä voi auttaa ja tukea. Samalla ohjaan itseäni tiimitason tavoitteiden saavuttamiseen ja ongelmien sijasta ratkaisuiden löytämiseen. Tämä on samalla kasvupolku parempaan elämään. Coaching on ollut minulle antoisa matka oman ajattelutaidon kehittämiseen, erityisesti näkökulman vaihtamiseen. Ajattelen itseäni uusilla tavoilla - irtautuneena ulkoapäin asetetusta jäykästä esimiestyön perinteisestä identiteetistä. Tilalle on tullut tunnetaitojen osaamista, kärsivällisyyttä, myötätuntoa ja empatiaa sekä sitä kautta laadukkaampia ja kestäviä tuloksia.”

Sonja Martikainen, Head of Business Intelligence, Strategy and Business Intelligence