Superjohtajan illuusiosta mielenrauhaan

”Minun täytyy olla se vahva, joka kannattelee organisaatiota; Minun täytyy tietää, miten etenemme; Minun täytyy pitää asiat kontrollissa; "En voi levätä, ennen kuin..." "Pidän kyllä huolta, että organisaationi ei tee pitkää päivää, mutta johtajana minun on pakko vain jaksaa…” Ei tässä vielä mitään, kyllä minä jaksan." Tässä joitain esimerkkejä johtajien kohtuuttomista itseen kohdistuvista vaatimuksista, joita on usein löytynyt coachingissa ja valmennuksissa, kun on lähdetty tarkastelemaan ajattelumalleja stressin taustalla. Vaikka moni näkee virtuaalisuuden lisääntymisessä hyviäkin asioita, erityisesti esihenkilöroolissa olevat kipuilevat usein riittämättömyyden ja epävarmuuden tunteen kanssa johtamiskysymysten kanssa, ja liian usein varsin yksin. Ympäristöstä tulevien odotusten lisäksi, pahin paine ja piiskuri tulee kuitenkin usein sisältäpäin. Positiivista on se, että siihen voimme vaikuttaa, kun taas ympäristön muuttaminen on yhden henkilön toimesta vaikeampaa. Toki tekemällä rakenteellisia muutoksia esim. vahvistamalla organisaatiotasolla itse-ja yhteisöohjautuvutta voidaan valtaa- ja vastuuta jakaa ja siten myös yksittäisten henkilöiden taakkaa myös keventää. Kuitenkin ilman oman mielen ymmärtämistä ja tarvittaessa työstämistä, ei muutosta tapahdu välttämättä tapahdu, vaikka ympäristö muuttuisikin

Julkaistu:
8.4.2021

Johtajien kokemalla stressillä on vahva vaikutus heidän johtamaansa organisaatioon. Harmsin kollegoineen tekemän meta-tutkimuksen (2017) mukaan johtajan stressi vaikuttaa toki hänen omaan käyttäytymiseen ja kykyyn toimia, mutta johtajan käytöksellä ja johtajan ja hänen johtamiensa ihmisten suhteen laadulla on merkittävä vaikutus näiden kokemaan stressiin ja uupumukseen. Siksi johtajien stressi ei ole vain heidän oma haasteensa vaan helposti koko organisaation ja johtajien ja koko henkilöstön on tärkeää saada toimivia työvälineitä stressinhallintaan ja resilienssin kasvattamiseen. Lisäksi tarvitaan määrätietoisia toimenpiteitä hyvinvoinnin edellytysten luomiseksi organisaatiotasolla.

Miten vahvistaa omaa jaksamista ja resilienssiä kriisin keskellä?

Me kaikki tiedämme, että riittävä palautuminen, uni, liikunta, terveellinen ravinto ja kokonaiselämän tasapaino ovat tärkeitä elementtejä oman hyvinvoinnin ylläpidossa. Niiden lisäksi on todella tärkeää ymmärtää omaa mieltämme, ja sitä, miten vaikutamme omalla ajattelullamme ja erityisesti omilla vaatimuksillamme, joita kirjoituksen alussa nostin esille, stressin tunteeseen. Myös erilaiset uhkakuvat saattavat hypätä mielen peikoksi, esimerkiksi: "jos nyt menetämme tämän asiakkaan, ihmisiä joutuu lähtemään, ja minäkin voin saada potkut, ja mihin se johtaakaan". Nämä vaatimukset ja mielen sisäiset uhkakuvat ja negatiiviset tarinat tuppaavat vahvistavan otettaan meistä, mitä nopeampaa ja kovempaa yritämme juosta vaatimustemme perässä.

Mitä tapahtuu, kun nämä itseämme ja maailmaa koskevat vaatimuksemme eivät toteudukaan? Ne saavat meidät stressaantumaan, kaventavat näkökykymme, saavat usein kehomme jännittymään ja ajatuksemme poukkoilemaan. Silloin emme todellakaan näe metsää puilta tai sitä mikä on hyvää ja toimivaa. Kun olemme stressaantuneita, näemme asiat helposti negatiivisen kautta ja näköalattomuus lisääntyy. Mitä tapahtuisikaan, jos silloin voisimme pysähtyä ja ottaa askeleen taaemmaksi ja tarkkailla tilannettamme hieman etäämpää? Voisimme silloin nähdä kokonaistilanteemme selkeämmin sekä kirkastaa itsellemme, mitä on kohtuullista voimme odottaa itseltämme.

Jotta osaisimme kriisin ja vastoinkäymisten keskellä ottaa tuon askeleen taaksepäin ja ottaa tilanteeseemme etäisyyttä tarvitsemme resilienssiä. Resilienssille on useita määritelmiä ja käsitteellistämistapoja. Resilienssi on usein nähty prosessina, jossa yksilö menestyksekkäästi käyttää kykyjään ja resurssejaan suojellakseen itseään vastoinkäymisen negatiivisilta vaikutuksilta. Resilienssi koostuu joustavista kognitiivista, tunteisiin ja käyttäytymiseen liittyvistä reagointimalleista, joita käytämme vastoinkäymisiä kohdatessamme. Resilienssi ei siis tarkoita sitä, että hampaat irvessä yritämme sinnitellä jaksamisemme äärirajoilla, vain sen kehittämiseksi on tärkeää tiedostaa ja kyseenalaistaa asenteiden ja uskomusten todenperäisyyttä ja sitä kautta vapauttaa itsensä automaattisista ajattelumalleista, jotka eivät tätä enää palvele ja löytää uusia tulkintoja, jotka tukevat meitä. Näitä on helppo tarkastella coachingissa. Coachingin on monien tutkimusten mukaan todettu vahvistavan resilienssiä ja erityisesti henkilökohtaiset resilienssin kehittämisen ohjelmat ovat metatutkimuksessakin (Vanhove et al. 2015) todettu tehokkaimmaksi resilienssin vahvistamisessa.

Loistava menetelmä resilienssin vahvistamiseen ja stressistä palautumiseen, on tutkitusti tehokas ja nopeasti vaikuttava mentelmä nimeltään MBB (Mind-Body Bridging). MBB:ssä vahvistetaan tietoisuutta ajatuksista, tunteista ja kehosta, arvioimaan haitallisia ja rajoittavia vaatimuksia, joita meillä on itseämme, muita ja maailmaa kohtaan, ja jotka saavat meidät stressaantumaan, kun ne eivät toteudu. MBB antaa keinoja tulla tietoiseksi ajatuksista silloin, kun ne vievät meidät kielteisiin tunnekokemuksiin ja kehollisiin stressireaktioihin ja auttaa lisäämään perustavanlaatuisia itsesäätelytaitoja. Harjoituksissa mm. yhdistetään keho-mielikartat, joissa yhdistetään stressiä aiheuttavien ajatusten ja omien vaatimusten sekä sisäisen masentajan ja korjaajan tunnistaminen tietoisuusharjoituksiin.

Harjoitteita voi hyödyntää niin henkilökohtaisessa coachingissa kuin ryhmävalmennuksissakin isojenkin ryhmien kanssa myös virtuaalisesti, ja ne opittuaan, niitä on helppo käyttää omassa arjessa. MBB kuuluu mielen ja kehon yhteistoimintaa tutkivan lääketieteeseen ja sen on alun perin kehittänyt psykiatrian dosentti Stanley Block yhdessä lukuisten asiantuntijoiden ja lääkäreiden kanssa. MBB on ollut tutkitusti vaikuttavaa stressinhallinnan ja resilienssin vahvistamisen lisäksi mm.post-traumaattisten stressihäiriöiden, stressiin liittyvän unettomuuden, masennuksen ja ahdistuneisuuden hoitamisessa.

Olet tervetullut maksuttomaan webinaariin Mielenrauha ja johtajuus 19.5. klo 8.00-9.00, jonka pidän yhdessä Keijo Halisen, Florire Oy kanssa. Siellä kuulet lisää MBB:stä ja saat mukaasi oivallisia vinkkejä oman mielenrauhan lisäämiseen MBB:tä hyödyntäen. Katso lisää täältä.

Minulla on pitkä kokemus johdon henkilökohtaisesta coachingista ja esihenkilöiden ryhmävalmennuksista, jossa keskitytään pintatason sijasta syvällisempään johtajana ja esihenkilönä kehittymiseen itsetuntemuksen, tunneälytaitojen, resilienssin ja ihmisymmärryksen ja valmentavan johtamisen vahvistamisen kautta. Uusimpana työkalupakissani on myös tieteellisesti tutkittu Maslach Burnout Toolkit™ (MBI + AWS), jonka avulla työuupumuksen riskitekijöitä niin yksilö- kuin yhteisötasolla voidaan luotettavasti kartoittaa ja sen pohjalta voidaan tarvittaessa luoda toimenpiteitä hyvinvoinnin lisäämiseksi niin yksilö kuin organisaatiotasolla.

Ota yhteyttä niin jutellaan lisää!