Resilienssi, stressinhallinta ja hyvinvointi

"Mieli on kuin vesi. Kun on myrskyisää, on vaikea nähdä. Kun on tyyntä, kaikki tulee selkeämmäksi." (Prasad Mahes)

Jatkuva, nopeatempoinen muutos vaatii meiltä yhä enemmän itsemme taitavaa johtamista, ketteryyttä ja resilienssiä. Tutkimusten mukaan stressiä eivät aiheuta niinkään ympäristötekijät, vaan se, mitä niistä ajattelemme.

True Potential tarjoaa tutkittuja mittareita kartoittamaan hyvinvoinnin tilaa ja tulosten pohjalta suunniteltuja tutkittusti tehokkaisiin menetelmiin pohjautuvia coaching- ja valmennusprosesseja.

Mittarit

Maslach MBI + AWS ToolkitTM on työkalupaketti työuupumuksen laajuuden ja todennäköisten syiden arvioimiseen sekä kollektiiviseen tilannekatsaukseen jaksamiseen ja sitoutumiseen. Sen avulla voi tarkastella työuupumuksen ilmenemistä, mahdollisen työuupumuksen laatua ja koettua yhteensopivuutta yksilön ja työyhteisön välillä ja siinä arvoidaan uupumusasteista väsymystä, kyynistyneisyyttä ja ammatillista itsetuntoa. Se sopii itsensä johtamisen kehittämiseen, esimiestyön kehittämiseen ja organisaation toimintakulttuurin kehittämiseen. Osta Maslach MBI+AWS testi ja sen purkutapaaminen.

Kehittämisprosessit

Kun tulokset on käsitelty,  voidaan luoda joko yksilöllinen tai yhteisöllinen hyvinvointia ja resilienssin kehittämistä tukeva kehittämisprosessi, jossa voidaan hyödyntää toimivia ja tehokkaita työkaluja ja lähestymistapoja, joka ottavat huomioon kokonaisvaltaisesti ajattelun, tunteet ja kehon. Resilienssiin, stressin hallinnnan, itsensä johtamiseen liittyvät kehittämiskokonaisuudet vaihtelevat inspiraatioluennoista ja workshopeista, ryhmäcoaching-prosesseista, päivän tai useamman päivän valmennuskokonaisuuksiin.

Yksi kehittämisprosesseissa hyödynnetty työkalu on Mind-Body Brigding (MBB), joka tarjoaa kliinisissä tutkimuksissa tehokkaiksi todettuja tekniikoita, jotka auttavat oppimaan keinoja muuttaa aivojen tyypillistä reaktiota stressiin ja oppimaan hyödyntämään aivojamme optimaalisella tavalla. MBB pitää sisällään tietoisuustekniikoita yhdistettyinä kognitiivisten karttojen tekemiseen omista ajattelumalleistamme, jotka auttavat meitä havaitsemaan ajatusten vaikutuksen kehoomme ja hyvinvointiimme. MBB auttaa meidän aivojamme pääsemään luonnolliseen toimintamoodiin, jolloin saamme käyttöömme paremmin sisäiset resurssimme. MBB on tutkitusti vähentänyt mm. stressiä, ahdistuneisuutta, masennusta, stressiin liittyvää unettomuutta. Siitä on ollut hyötyä myös traumaperäisten stressihäiriöiden hoitamisessa. MBB on keho-mielilääketieteen haara ja perustuu neurotieteelliseen tutkimukseen. Sitä on kehittänyt jo yli vuosikymmenen lääketieteen tohtori, dosentti Stanley H. Block yhdessä muiden tutkijoiden kanssa.