Coaching-taidot ja coaching-kulttuurin kehittäminen

Haluatko luoda ympärillesi innostusta, motivaatiota ja itseohjautuvuutta? Haluatko oppia tukemaan muiden potentiaalin vapauttamista niin, että siitä on hyötyä niin henkilölle itselleen kuin organisaatiollekin?

Tutkimusten mukaan johtajat ja esimiehet, jotka osaavat tehokkaasti coachata henkilöstöään saavuttavat parhaimmat liiketoiminnalliset tavoitteet. Coaching on oivalluttava ja tehokas lähestymistapa esim. tavoitteiden kirkastamiseen, priorisointiin, työhaasteiden ratkaisemiseen, ja sillä saadaan ihmisen omaa potentiaalia esille.

Coachaava johtaminen on asenne ja mielentila, jossa johtaja tukee ihmisiään heidän päivittäisessä työssään ja kehittymisessään, jotta nämä voisivat saavuttaa tavoitteensa. Tämä tarkoittaa siirtymistä valmiiden vastauksien antamisesta kuunteluun ja kysymiseen, sekä tukemaan ihmisten omaan oivaltamista ja sitä kautta löytämään uusia ratkaisuja. Coachaava ote on kustannustehokas tuki työssä oppimisessa ja ihmisten kehittymisessä ja tukee isojenkin haasteiden haltuunotossa ja tuo varmuutta astua omalle epämukavuusalueelle.

Coaching-taitojen valmennukset voidaan pitää erillisinä tai osana laajempia johtamisen kehittämisen ohjelmia. Tuemme myös coaching-kulttuurin kehittämisessä.