Conscious Leadership for True Potential™ - Avoin ja organisaatiokohtainen johtajuusohjelma

Haluatko kasvaa johtajuudessa uudelle tasolle vahvistamalla kykyäsi tiedostaa ja vapauttaa niin omaa kuin tiimisi potentiaalia ja edistää itseohjautuvuutta, menestystä ja hyvinvointia organisaatiossasi?

Consious Leadership for True Potential™ ohjelma on syvällisesti vaikuttava ja holistinen johtajuuden kasvun prosessi, jossa

  • vahvistat tietoisuutta omasta tilanteestasi, missiostasi ja suunnastasi lisäten merkityksellisyyden tunnetta ja fokusta tekemiseesi
  • tiedostat ydinvahvuutesi, motivaatiotekijäsi ja arvosi sekä omia automaattisia ajattelu-, tunne- ja toimintamallejasi, sekä aivojesi toimintakunnon, jotka voivat olla esteenä potentiaalisi hyödyntämiselle
  • löydät lisää tehokkaita keinoja hyödyntää vahvuuksiasi, johtaa omaa ajatteluasi, tunteitasi, toimintaasi ja lisätä aivojesi toimintakuntoa, energiaasi sekä hyvinvointiasi
  • vahvistat ihmistuntemustasi ja tunneälykkyyden eri osa-alueita sekä persoonallisuuserojen huomioimista johtamisessasi
  • vahvistat coaching-taitojasi ja kykyäsi saada paras itsestäsi esille haastavissakin johtamistilanteissa
  • löydät keinoja havainnoida ja kehittää tiimin dynamiikkaa, mahdollistaa itseohjautuvuutta ja vapauttaa tiimin potentiaalia
  • saat oman persoonallisuusprofiilin laajalla johtajuusosiolla varustettuna, tunneälytestin tulokset sekä Brain ID- analyysin aivojesi toimintakunnosta
  • yhdessä valmentajan kanssa sinulle suunnitellun yksilöllisen johtajuuden kehittämisohjelman harjoitteineen ja työkaluineen

Valmennusohjelma on tarkoitettu johtajille ja se koostuu kahdesta kahden päivän ryhmävalmennuksesta ja neljästä henkilökohtaisesta coaching-tapaamisesta valmentajan kanssa sekä itsenäisestä reflektoinnista ja harjoittelusta arjessa. Lisäksi saat virtuaalisen tuen coaching-portaalissa koko ohjelman ajan ja mahdollisuuden verkostoitua muiden upeiden johtajien kanssa. Ohjelmassa käytetään kehittymisen tukena monia tehokkaita menetelmiä ja oivalluttavia viitekehyksiä.

Ohjelman valmentaja Sari Vuohtoniemi on sosiaalipsykologi, kokenut johdon coach (ICF PCC) ja johtajuusvalmentaja, jolla on 20 vuoden tausta johtamisen kehittämisestä ja johto- ja asiantuntijatehtävissä kansainvälisissä yrityksissä.

Seuraava avoin ohjelma on alkamassa.  Ohjelma pitää sisällään kaksi kahden päivän ryhmävalmennusta 1. jakso: 16.-17.1.2020 ja 2. jakso  19.-20.3.2020, ja kolme 1,5 h henkilökohtaista coaching-tapaamista sekä persoonallisuusprofiilin laajan johtajuusosion kanssa, Brain ID-aivojen toimintatyylimittauksen niiden henkilökohtaisen purun ennen valmennusprosessin alkua sekä EQ-i 2.0 tunneälytestin tulokset.

Koko avoimen ohjelman pilottihinta on 4.300 euroa +alv/henkilö. Kysy myös organisaatiokohtaisia toteutuksia! Kysy lisää: Sari.vuohtoniemi@truepotential.fi tai  0414666073 tai varaa tästä aikasi asiasta keskusteluun.