Johdon coaching

Johdon coaching tukee syvällisessä ihmisenä ja johtajana kasvussa ja kehittymisessä. Coaching lisää itsetuntemusta ja auttaa tiedostamaan niin luontaisia vahvuuksia kuin omia automaattisia ja usein rajoittaviakin ajattelu-, tunne- ja toimintamalleja sekä niitä ohjaavia motiiveja ja uskomuksia, ja vapauttaa omaa potentiaalia kohti tietoisempaa ja autenttisempaa johtajuutta. Coaching auttaa ymmärtämään kompleksiakin asioita uusista perspektiiveistä ja luomaan uudenlaista ajattelua, jota tässä ajassa tarvitaan yhä enemmän.

Johdon henkilökohtainen coaching on yksilöllisesti tarpeitasi vastaava ja tavoitteitasi kohti rakentuva, luova prosessi, jonka avulla saat tukea niin akuuttien johtamisasioiden käsittelyssä kuin pitkäjänteisessä johtajana kasvussa. Tavallisesti prosessi kestää noin 4-9 kuukautta pitäen sisällään kuudesta kymmeneen 1-1,5 h tapaamista kasvokkain tai virtuaalisesti  ja kehittymistä tukevat välitehtävät ja harjoitukset. Coaching-prosessin tukena on myös virtuaalinen palvelualusta.

Coachimme Sari Vuohtoniemi on yksi Suomen kokeneimpia johdon coacheja - hänellä on yli 3.500 tuntia erityisesti johdon ja esihenkilöiden sekä johtotiimien coachausta. Hänellä on kansainvälisesti korkein ja arvostettu International Coaching Federationin  Master Certified Coach MCC- sertifiointi ja EMCC:n Senior Practitioner ja omakohtaista johtajakokemusta kansainvälisissä yrityksissä. Sari integroi työssään laajan työkalupakin tehokkaita menetelmiä ja lähestymistapoja asiakkaan tarpeen mukaan.  Uteliaisuus ymmärtää vielä syvällisemmin ihmisenä ja johtajana kasvun dynamiikkaa ja edesauttaa sitä, on saanut Sarin asiakastyön ohella tekemään psykologian väitöskirjaa johtajana kasvusta itseohjautuvuutta vahvistavassa organisaatiossa coachingia hyödyntäen.

"Sarilla on uskomaton kyky luoda luottamuksen ilmapiiri. Lisäksi hänen kykynsä kysyä juuri oikeat kysymykset oikeaan aikaan johtavat siihen, että itsetuntemuksesi kehittyy. Olen oppinut olemaan tietoisempi rajoittavista ajattelumalleistani ja ymmärtämään niiden taustalla olevia syitä. Tämä on auttanut minua kasvamaan läsnäolevammaksi ja tyynemmäksi johtajaksi myös haastavissa tilanteissa. " Johtaja, yrityssektori

Lisää asiakaskokemuksia Sarin coachingeista.

Kuuntele podcast BUSINESS COACHING - johdon coach Sari Vuohtoniemi ja viestintä- ja markkinointijohtaja Miia Eloranta. Podcastissa Camilla Tuominen haastattelee Saria ja hänen asiakastaan coachingista ja heidän yhteisestä coaching-matkastaan.