Johdon coaching

Monimutkainen, epävarma ja jatkuvasti muuttuva maailma vaatii johtamiselta yhä enemmän. Johdon coaching haastaa syvälliseen johtajana kasvuun ja kehittymiseen, joka rakentuu vahvalle itsetuntemukselle, kyvylle johtaa itseä ja tiedostaa niin ihmisten johtamista kuin toimintaympäristön kompleksisia ilmiöitä uusista perspektiiveistä ja rakentaa sitä kautta parempaa omaa organisaatiota palvelevaa johtajuutta joka tukee itse- ja yhteisöohjautuvuutta.

Johdon henkilökohtainen coaching on yksilöllisesti tarpeisiisi ja tavoitteitasi kohti rakentuva, luova prosessi, jonka avulla saat tukea niin akuuttien johtamisasioiden käsittelyssä kuin pitkäjänteisessä johtajana kasvussa.

Coaching vahvistaa kykyä tunnistaa ja muokata niin luontaisia vahvuuksia kuin omia automaattisia, rajoittaviakin ajattelu-, tunne- ja toimintamalleja sekä niitä ohjaavia motiiveja ja uskomuksia. Tämä työskentely luo tärkeän perustan niin resilienssin ja oman itsen johtamiselle, sekä tunneälyn ja tietoisen johtajuuden kehittämiselle.

Coaching-prosessi luodaan aina yhteistyössä kanssasi vastaamaan tarpeisiisi. Tavallisesti prosessi kestää noin 4-9 kuukautta pitäen sisällään kuudesta kymmeneen 1-1,5 h tapaamista kasvokkain tai virtuaalisesti  ja kehittymistä tukevat välitehtävät ja harjoitukset. Coaching-prosessin tukena on myös virtuaalinen palvelualusta.

Coachimme Sari Vuohtoniemi on yksi Suomen kokeneimpia johdon coacheja ja hänellä on kansainvälisesti korkein, arvostettu coaching MCC sertifiointi (Master Certified Coach) sekä takanaan yli 2.600 tuntia erityisesti johdon coachausta. Vahvan coaching- ja oman johtajataustansa lisäksi hänellä on käytössään laaja työkalupakki erilaisia tehokkaita menetelmiä ja viitekehyksiä. Coaching-prosessin tueksi voidaan yhdistää myös tarpeen mukaan erilaisia analyysi- ja profilointivälineitä, kuten BrainID, iEQ9 enneagrammi, Workplace Big Five, EQ-i 2.0 tunneälytesti, Everything DiSC ja sekä räätälöityjä palautekyselyitä.

"True Potential ja Sari Vuohtoniemi tarjosi ainutlaatuisen yhdistelmän liiketoiminnan ja ihmisen ymmärtämistä, yhdistettynä dynaamisiin työskentelytapoihin. Suosittelen Sarin coachingia erityisesti ylimmän johdon ja hallituksen tason tarpeisiin, kun kysymykset liittyvät operatiivisten ja tavanomaisten kysymysten yläpuolelle. Sarin kanssa työskentely on matka itsen syvimpiin resursseihin, kuten yrityksen nimi True Potential antaa ymmärtää."

Elli Mäkilä, Toimitusjohtaja.

Lisää referenssejä löytät sivulta asiakaskokemuksia.