Johtotiimin coaching

Kuinka hyvin tiimisi yhteistyö sujuu? Käyttääkö tiiminne jäsentensä luontaisia vahvuuksia? Luotatteko toisiinne? Kun erilaiset ihmiset tekevät yhdessä työtä, he muodostavat aina omanlaisensa dynamiikan vahvuuksineen ja kehittämisalueineen, josta on hyvä olla tietoinen, sillä se saattaa olla jopa esteenä tiiminä menestymiselle. Opi tunnistamaan tiiminne dynamiikka ja löytämään keinoja saada tiiminne paras potentiaali esille ja hyödynnettyä se tiiminne tavoitteiden saavuttamiseksi.  

Tiimin kehittämisprosessi on tarkoitettu johto- ja asiantuntijatiimeille, jotka haluavat kasvaa huipputiimiksi. Monipuolisten coaching- metodien lisäksi hyödynnämme itsetuntemus- ja erilaisuusmalleista enneagrammimallia ja Integrative Enneagram Solutionsin tai Workplace Big Five:n mallia, jonka avulla saadaan neutraalilla tavalla esille tiimin dynamiikkaa, vahvuuksia ja kehittämisalueita, ja jotka auttavat vahvistamaan niin psykologista turvallisuutta ja toimintakykyä.

”Johdon kehittämisprosessin ansiosta kehityimme johtoryhmänä. Nykyään tarkoituksemme ja roolimme on selkeä, puhumme vähemmän funktioista ja osastoista, ja tiimi on yhtenäinen ja sitoutunut toimimaantiiminä. Kykenemme keskustelemaan myös sensitiivisistä asioista. Opimme tuntemaan itseämme ja tiimin jäseniä paremmin ja keskinäiset suhteemme ja tiimindynamiikka on vahvistunut. ” Henrik Albrektson, General Manager, ParkerHannifin Sales Company Nordic

Hyödyt työskentelystä Sarin kanssa ovat olleet meille selkeät. Johtoryhmämme työskentely on kehittynyt valtavasti ja erilaisuusmalli enneagrammista on tullut meille sisäinen ”kieli”, jonka avulla olemme kehittäneet tunneälyämme eli itsetuntemustamme, kykyä johtaa itseämme ja erilaisia ihmisiä. Sen avulla kehitämme yhteistyötä, taklaamme sisäisiä ongelmia ja pyrimme kehittymään tehtävissämme paremmiksi, erityisesti johtamisessa organisaation useilla tasoilla niin yksilöinä kuin johtoryhmänäkin. Tuomas Salusjärvi, Senior Vice President, Valio