Johtotiimin coaching

Kuinka hyvin tiimisi yhteistyö sujuu? Käyttääkö tiiminne jäsentensä luontaisia vahvuuksia? Luotatteko toisiinne? Kun erilaiset ihmiset tekevät yhdessä työtä, he muodostavat aina omanlaisensa dynamiikan vahvuuksineen ja kehittämisalueineen, josta on hyvä olla tietoinen, sillä se saattaa olla jopa esteenä tiiminä menestymiselle. Opi tunnistamaan tiiminne dynamiikka ja löytämään keinoja saada tiiminne paras potentiaali esille ja hyödynnettyä se tiiminne tavoitteiden saavuttamiseksi.  

Tiimin kehittämisprosessi on tarkoitettu johto- ja asiantuntijatiimeille, jotka haluavat kasvaa huipputiimiksi. Valmennus- ja coaching- metodien lisäksi hyödynnämme mm. enneagrammimallia ja Integrative Enneagram Solutionsin tarkkaa ja laajaa tiimianalyysiä, joka tuo esille tiimin dynamiikkaa, vahvuuksia ja kehittämisalueita, sekä auttaa kehittymään tiiminä seuraavalle tasolle niin luottamuksen kuin toimintakyvynkin osalta.

”Sarin avulla opimme yhdessä johtoryhmänä tunnistamaan erilaisia tapoja olla yhteistyössä ja kommunikoida sekä käyttämään vahvuuksia ja tarttumaan kehittämiskohteisiin tiiminä. Työmme johtoryhmänä on nyt paljon tehokkaampaa ja kivempaa. Suosittelen tätä kenelle tahansa."

Merja Kannisto, Senior Executive, Nordea.