Leadership for True Potential™

Haluatko kasvaa johtajuudessa uudelle tasolle vahvistamalla kykyäsi tiedostaa ja vapauttaa niin omaa kuin tiimisi potentiaalia ja edistää itse/yhteisöohjautuvuutta, menestystä ja hyvinvointia organisaatiossasi?

Leadership for True Potential™ ohjelma on syvällisesti vaikuttava ja holistinen johtajuuden kasvuprosessi, jossa

  • tiedostat ydinvahvuutesi ja omia ajattelu-,tunne- ja toimintamallejasi sekä niitä ohjaavia uskomuksia ja motivaatioperustaa
  • opit hyödyntämään paremmin vahvuuksiasi, ylittämään mahdolliset sisäiset esteesi ja saat tehokkaita välineitä stressin hallintaan, resilienssin kehittämiseen sekä oman energian ja hyvinvoinnin johtamiseen
  • kiteytät sisäiset motivaatiolähteesi, arvosi ja tarkoituksesi lisäten merkityksellisyyden tunnetta ja fokusta tekemiseesi
  • vahvistat ihmistuntemusta ja tunneälykkyyttäsi ja opit ottamaan paremmin persoonallisuuserot huomioon johtamisessa
  • syvennät coaching-taitoja ja vahvistat kykyäsi toimia haastavissakin johtamistilanteissa
  • opit rakentamaan psykologista turvallisuutta ja yhteenkuuluvuuden tunnetta sekä kehittämään tiimin dynamiikkaa ja hyödyntämään tiimin erilaisia vahvuuksia
  • opit vahvistamaan itse- ja yhteisöohjautuvuutta ja edesauttamaan organisaatiossa olevan potentiaalin esille saamista.

Ohjelma koostuu virtuaalisista ryhmävalmennuksista, henkilökohtaisista coachingista Sarin kanssa, coaching-harjoittelusta muiden osallistujien ja oman työpaikan kollegoiden/tiimin kanssa sekä itsenäisestä reflektoinnista ja harjoittelusta arjessa. Saat yhdessä valmentajan kanssa sinulle tavoitteesi huomiovan yksilöllisen johtajuuden kehittämisohjelman harjoitteineen ja työkaluineen. Lisäksi saat virtuaalisen tuen coaching-alustalla ohjelman ajan ja mahdollisuuden verkostoitua muiden johtajien kanssa eri organisaatioista.

Ohjelma on hyvin holistinen kattaen niin kognitiot, tunteet, kehon ja toiminnan ja pohjautuu viimeaikaiselle tutkimukselle aikuisen kehittymisestä ja muutoksesta sekä johtajuudesta yhdistettynä tehokkaisiin työkaluihin, testeihin ja menetelmiin.

Valmentajana ja coachina toimii Sari Vuohtoniemi johdon coach (ICF MCC) ja johtajuusvalmentaja, jolla on 20 vuoden tausta johtamisen kehittämisestä ja omaa kokemusta johto- ja asiantuntijatehtävissä kansainvälisissä yrityksissä. Hän tekee parhaillaan psykologian väitöskirjaa coachingista, jossa tutkitaan myös tämän valmennusohjelman sisältöjä.

Ohjelma toteutetaan organisaatiokohtaisesti ja on myös muokattavissa tarpeiden ja tavoitteiden mukaan.