Leadership for True Potential™ - Avoin ja organisaatiokohtainen johtajuusohjelma

Haluatko kasvaa johtajuudessa uudelle tasolle vahvistamalla kykyäsi tiedostaa ja vapauttaa niin omaa kuin tiimisi potentiaalia ja edistää itse/yhteisöohjautuvuutta, menestystä ja hyvinvointia organisaatiossasi?

Leadership for True Potential™ ohjelma on syvällisesti vaikuttava ja holistinen johtajuuden kasvuprosessi, jossa

  • tiedostat ydinvahvuutesi ja omia ajattelu-,tunne- ja toimintamallejasi sekä niitä ohjaavia uskomuksia ja motivaatioperustaa
  • opit hyödyntämään paremmin vahvuuksiasi, ylittämään mahdolliset sisäiset esteesi ja saat tehokkaita välineitä stressin hallintaan, resilienssin kehittämiseen sekä oman energian ja hyvinvoinnin johtamiseen
  • kiteytät sisäiset motivaatiolähteesi, arvosi ja tarkoituksesi lisäten merkityksellisyyden tunnetta ja fokusta tekemiseesi
  • vahvistat ihmistuntemustasi ja tunneälykkyyttäsi ja opit ottamaan paremmin persoonallisuuserot huomioon johtamisessa
  • syvennät coaching-taitoja ja vahvistat kykyäsi toimia haastavissakin johtamistilanteissa
  • opit coachaamaan tiimiä vahvistamaan yhteisohjautuvuutta ja saamaan enemmän potentiaalia käyttöön

Ohjelma koostuu virtuaalisista ryhmävalmennuksista, henkilökohtaisista coachingista Sarin kanssa, coaching-harjoittelusta muiden osallistujien ja oman työpaikan kollegoiden kanssa sekä itsenäisestä reflektoinnista ja harjoittelusta arjessa. Saat yhdessä valmentajan kanssa sinulle tavoitteesi huomiovan yksilöllisen johtajuuden kehittämisohjelman harjoitteineen ja työkaluineen. Lisäksi saat virtuaalisen tuen coaching-alustalla ohjelman ajan ja mahdollisuuden verkostoitua muiden johtajien kanssa eri organisaatioista.

Ohjelmassa käytetään kehittymisen tukena monia tehokkaita ja oivalluttavia menetelmiä kuten, iEQ9 persoonallisuusprofiili, EQ-i 2.0 tunneälytesti, Mind-Body Bridging, NLP ja tehokkaita coaching-tekniikoita. Halukkaille on myös optiona tarjolla BrainID© alku- ja loppumittaus, jossa opit tuntemaan aivojesi kognitiivisten ja emotionaalisten toimintojen tason ja toimintakunnon.

Valmentajana ja coachina toimii Sari Vuohtoniemi johdon coach (ICF MCC) ja johtajuusvalmentaja, jolla on 20 vuoden tausta johtamisen kehittämisestä ja johto- ja asiantuntijatehtävissä kansainvälisissä yrityksissä. Hän tekee parhaillaan psykologian väitöskirjaa coachingista, jossa tutkitaan myös tämän valmennusohjelman sisältöjä.

Kysy lisää seuraavasta avoimesta ohjelmasta, joka alkaa syksyllä 2021 tai tilaa organisaatiokohtainen toteutus. Sari.vuohtoniemi@truepotential.fi tai  0414666073 tai varaa tästä aikasi asiasta keskusteluun.