Looking for leaders in self-managing organisation to my study

Teen coaching-ja valmennustyön ohella Jyväskylän yliopistossa psykologian alan väitöskirjaa ja etsin nyt osallistujia tutkimukseeni liittyen johtajana kasvuun ja siinä tukemiseen itse/yhteisöohjautuvissa organisaatioissa.Jos toimit johtamistehtävässä itse/yhteisöohjautuvuutta vahvistavassa organisaatiossa, olet muuttanut aikaisempaa tapaasi johtaa ja olisit valmis reflektoimaan omaa kasvuasi johtajana, olisin hyvin kiitollinen, jos voisit tulla haastateltavaksi tutkimukseeni.

Published:
April 1, 2022

Enintään 1,5 tuntia kestävässä haastattelussa keskitytään tarkastelemaan, miten koet oman johtajuutesi ja siinä kasvun itse-/yhteisöohjautuvassa organisaatiossa. Osallistumalla haastatteluun, tuet tämän alueen akateemista tutkimusta ja lisäksi oman johtajuuden ja kehittymisen reflektoinnista voi olla myös hyötyä omassa ja organisaatiosi kehittymisessä. Haastattelu toteutetaan joko kasvotusten pääkaupunkiseudulla haastateltavan tiloissa tai virtuaalisesti.Tutkimusaineistoa hyödynnetään tieteellisiin julkaisuihin, väitöskirjaan sekä kongressi- ja seminaariesityksiin. Tutkimustulokset kuvataan korostaen tutkittavaa ilmiötä, ei henkilöitä. Tutkimukseen osallistujien henkilöllisyys suojataan siten, ettei osallistujia voida tunnistaa julkaisuista.Jos olet kiinnostunut osallistumaan tutkimukseen tai tiedät henkilön, joka voisi olla tähän sopiva, laita viestiä minulle ja saat lisätietoa tutkimuksesta.Kiitos paljon!Lisätietoja:Väitöskirjatutkija Sari Vuohtoniemi,  sari.vuohtoniemi@truepotential.fi, +358041 4666073Tutkimuksen ohjaaja Virpi-Liisa Kykyri, Apulaisprofessori, PsT, Kliinisen psykologian, erityisesti vuorovaikutuksen tutkimuksen dosentti, Psykologian laitos, Jyväskylän yliopisto, virpi-liisa.kykyri@jyu.fi.